Tijd voor iets anders: Tijd voor Geschiedenis

Tijd voor Geschiedenis is de web based internetmethode voor het vak Geschiedenis
voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Tijd voor Geschiedenis werkt op alle (bring your own) devices.

Meer weten

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de methode:

 1. Tijd voor Geschiedenis biedt houvast
 2. Tijd voor Geschiedenis biedt ruimte en wijst de weg
 3. Wat kenmerkt Tijd voor Geschiedenis
 4. Tijd voor Geschiedenis en 21st century skills
 5. Exploring Time, Tijd voor Geschiedenis voor het TTO
 6. Kosten en tijdpad

Tijd voor Geschiedenis biedt houvast

Tijd voor Geschiedenis biedt de leerling houvast.

 • Zo is er een persoonlijk dashboard waarin planners, cijfers, berichten, bronnen, begrippen, feedback en leerstof done en to do overzichtelijk geordend zijn.
 • Dit dashboard fungeert als hulp bij het leren en helpt de leerling zijn leerproces te organiseren.

Voor de docent is er het dashboard dat hulp biedt bij het begeleiden van de leerling.

 • Zo zijn er digitale planners per periode;

 • kunnen opdrachten uit opdrachtenblokken gehaald worden;

 • bestaat de mogelijkheid tot automatisch en handmatig nakijken en automatische en handmatige feedback;

 • is er de mogelijkheid tot klassikale bespreking van opdrachten;

 • zijn opdrachtenblokken als PDF te printen;

 • kunnen er rapportages per leerling en per klas gemaakt worden die de voortgang weergeven;

 • kunnen leerlingen zelfstandig onderdelen trainen.

Tijd voor Geschiedenis biedt ruimte en wijst de weg

Tijd voor Geschiedenis biedt de docent en leerling voldoende ruimte voor eigen inbreng. Tijd voor Geschiedenis is geen mechanische methode waarin leerlingen met hun hoofd in de computer alles voor zichzelf moeten uitvinden. Juist de interactie tussen leerlingen en tussen de docent en de klas is kenmerkend.

Wat docent en leerling vooral zal aanspreken, is de opbouw van elke webparagraaf. Iedere paragraaf kent twee tot drie opdrachten bij korte filmfragmenten. Daardoor wordt op een natuurlijke manier afwisseling in een les gecreëerd.

Tijd voor Geschiedenis is volledig ingericht volgens het nieuwe examenprogramma (2015) met de Kenmerkende Aspecten en historische contexten. Zo zijn de verplichte voorbeelden uit het nieuwe examenprogramma opgenomen in de tekst en opdrachten. Dit geldt eveneens voor de kenmerkende aspecten en historische vaardigheden die al vanaf het begin van leerjaar 1 een duidelijke rol hebben.

Wat Tijd voor Geschiedenis ook anders maakt, is het gebruik van de werkvormen van het team Actief Historisch Denken. Deze werkvormen zijn ze geïntegreerd in tekst en opdrachten en nog meer activerend, doordat de antwoorden direct zichtbaar zijn ter bespreking.

Wat kenmerkt Tijd voor Geschiedenis

 • Werkt in alle leerjaren met de kenmerkende aspecten

 • In alle vragen staat training van vaardigheden én inhoud centraal.

 • Tijd voor Geschiedenis heeft een introductiewebpagina waarin de ontwikkeling door de tijd centraal staat. De interactieve tijdbalk staat hierin centraal.

 • Tijd voor Geschiedenis combineert een verhalende tekst met een kernachtige inhoud. Bronnen zorgen voor visualisatie, toepassing en verdieping.

 • Tijd voor Geschiedenis kent een grote variatie aan vragen en opdrachten. Kleinere of grotere opdrachtvormen met verschillende leerstijlen en intelligenties zijn ingebouwd.

 • Tijd voor Geschiedenis heeft direct bruikbare differentiatielijnen in tempo, niveau en interesse.

 • Tijd voor Geschiedenis heeft overzichtelijke webparagrafen die binnen één tot twee lesuren eigen gemaakt kunnen worden.

 • Tijd voor Geschiedenis is geschikt voor laptopklassen maar ook voor klassen waarin leerlingen elders met de computer werken. De ingebouwde presentatiemogelijkheid maakt de methode ook geschikt voor klassikale lessen. Daarnaast kunnen leerlingen zelfstandig de stof verwerken en verwerven.

Tijd voor Geschiedenis en 21st century skills

Leerlingen ontwikkelen op school vaardigheden, competenties en attitudes die van belang zijn om in onze
21ste eeuwse samenleving te functioneren:

 • samenwerken, communiceren en ondernemen;

 • kritisch nadenken en probleemoplossend denken en handelen;

 • mediawijsheid en creativiteit;

 • een nieuwsgierig, onderzoekende houding.

Tijd voor Geschiedenis biedt ruimte aan de ontwikkeling van deze 21st century skills.

Exploring Time, Tijd voor Geschiedenis voor het TTO

Exploring Time is geen 1-op-1 vertaling van Tijd voor Geschiedenis, het bevat ook unieke content voor tto-leerlingen.

De twee pijlers waar Exploring Time op stoelt zijn:

 1. CLIL (content and language integrated learning)
  Correct register en jargon en aandacht voor talige aspecten

 2. EIO (Europese en internationale oriëntatie)
  Wereldburgerschap, verder kijken dan alleen Nederland

Bronnen en opdrachten zijn waar nodig aangepast of vervangen met betrekking tot Europese en internationale oriëntatie.
Er zijn ook extra (Engelstalige) definities van historisch idioom ingevoegd.

Kosten en tijdpad

Kosten

De af-fabrieksprijs van een leerlinglicentie onderbouw Tijd voor Geschiedenis is € 24,95 (incl. 21% BTW). Voor de bovenbouw is de prijs per katern € 6,95 (incl. 21% BTW).
Neem contact met ons op voor afname van meerdere licenties of voor het afsluiten van een meerjarencontract.

Tijdpad

Schooljaar 2017-2018
 • Leerjaar 1 vmbo-t gebruiksklaar
 • Leerjaar 2 Exploring time klaar